Θύμωσ΄ ο καλόγηρος κι έκαψε τα γένεια του. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Θύμωσ΄ ο καλόγηρος κι έκαψε τα γένεια του. 

λέγεται:
Γι' αυτόν που παθαίνιε κακό εξαιτίας του θυμού του.