Θύμωσες, ξεθύμωσες, ο λόγος απομένει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Θύμωσες, ξεθύμωσες, ο λόγος απομένει.

σημαίνει πως :
Ο θυμός περνάει όμως τα λόγια του θυμού μένουν άρα πρέπει να είμαστε προσεχτικοί όταν μιλάμε όσο είμαστε θυμωμένοι.