Θολό ποτάμι άπεχε και τη φωτιά αναμμένη και τη γυναίκα την κακιά όταν είναι θυμωμένη. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Θολό ποτάμι άπεχε και τη φωτιά αναμμένη και τη γυναίκα την κακιά όταν είναι θυμωμένη. 

δηλώνει:
Τι πρέπει να προσέχει κανείς.