Θέλεις μοιρασιά όπως μοιράζει ο Θεός ή όπως μοιράζουν οι ανθρώποι;

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΑΘΑ

Θέλεις μοιρασιά όπως μοιράζει ο Θεός ή όπως μοιράζουν οι ανθρώποι;

δηλώνεται πως:
Ο Θεός μοιράζει άνισα τα αγαθά ενώ οι ανθρώποι μπορούν να τα μοιραστούν ίσα.