Θέλε ό,τι μπορείς, για να κάνεις ό,τι θέλεις. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Θέλε ό,τι μπορείς, για να κάνεις ό,τι θέλεις. 

δηλαδή:
Γνωρίζοντας τα όρια και τις δυνατότητές σου, να επιθυμείς αυτά που μπορείς να πετύχεις και φυσικά θα τα πετυχαίνεις.