Ψωριασμένη καμήλα, σηκώνει πολλά γαϊδουροφορτία στη ράχη της 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ψωριασμένη καμήλα, σηκώνει πολλά γαϊδουροφορτία στη ράχη της 

σημαίνει πως :
Ο ικανός άνθρωπος, ακόμη κι όταν έχει παρακμάσει και γεράσει, πολλά μπορεί ακόμη να προσφέρει.
αρχαιοελληνικά:
Κάμηλος ψωριώσα, πολλών όντων φόρτον ανατίθησι