Ψωμιά να έχει το μοναστήρι κι απο καλόγερους όσους θέλεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψωμιά να έχει το μοναστήρι κι απο καλόγερους όσους θέλεις.

σημαίνει πως :
Αν έχεις τα μέσα για ένα έργο, βρίσκεις εργάτες για να το προχωρήσεις.