Απιαστα πουλιά, χίλια στον παρά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Απιαστα πουλιά, χίλια στον παρά.

λέγεται :
για αυτούς που υπόσχονται και τάζουν πράγματα που δεν τους ανήκουν.