Ξέφραγος κήπος, έρημα λάχανα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Ξέφραγος κήπος, έρημα λάχανα.

σημαίνει πως :
Όταν δεν προσέχει κανείς την περιουσία του, σύντομα την χάνει.