Ξένος πόνος ξέγδαρμα 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΟΝΟΣ

Ξένος πόνος ξέγδαρμα 

σημαίνει πως :
Μόνο επιφανειακά μας επηρεάζει ο πόνος του άλλου.