Έχει γίνει τσιμπούρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ

Έχει γίνει τσιμπούρι.

σημαίνει:
Είναι ενοχλητικός, δεν με αφήνει σε ησυχία.