Ξανθή τρίχα είδες, φεύγα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΞΑΝΘΟΣ

Ξανθή τρίχα είδες, φεύγα.

κάποτε:
Οι ξανθοί θεωρούνταν οι κακοί. (από την εποχή των πειρατών)
Ξανθού ποτέ σου μην πουλάς, μήτε και ν' αγοράζεις.