Βροντές πολλές το νερό λίγο 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Βροντές πολλές το νερό λίγο 

σημαίνει πως :
Ακούγονται πολλές υποσχέσεις αλλά τελικά γίνονται λίγα έργα.