Ζουρλός πνιγότανε και πάλι εγέλα .

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Ζουρλός πνιγότανε και πάλι εγέλα .

λέγεται:
Για ανθρώπους που δεν έχουν συναίσθηση μιας δύσκολης κατάστασης και γελάνε ενώ πλησιάζει η καταστροφή.