Ούτε στον γείτονα τα κλειδιά σου, ούτε αέρα στα παιδιά σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Ούτε στον γείτονα τα κλειδιά σου, ούτε αέρα στα παιδιά σου.

δηλαδή:
Μην εμπιστεύεσαι τους ξένους, ούτε να δίνεις πολύ θάρρος στους δικούς σου, για να μην σε εκμεταλλεύονται.