Η αγάπη και τα μίση δεν βαστούν πολύ καιρόν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΛΟΣ

Η αγάπη και τα μίση δεν βαστούν πολύ καιρόν.

σημαίνει πως :
Όλα τελειώνουν, ακόμη κι η αγάπη, ακόμη και το μίσος.