Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά, πουλιού γρηγοροσύνη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΑΠΗ

Η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά, πουλιού γρηγοροσύνη.

δηλώνεται πως:
Τα δύσκολα έργα απαιτούν πολλά μέσα και μεθόδους, και πολύ κόπο, για να επιτύχουν.