Ζει και δεν φελάει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ζει και δεν φελάει.

λέγεται :
Για κάποιον που είναι ανίκανος για δουλειά λόγω αρρώστιας ή ατυχήματος.