Παλιά μου τέχνη κόσκινο. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΤΕΧΝΗ

Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

λέγεται :
Για εργασία στην οποία κάποιος είναι εξαιρετικά έμπειρος και την εκτελεί με μεγάλη άνεση.