Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΧΝΗ

Παλιά μου τέχνη κόσκινο.

λέγεται :
Για εργασία στην οποία κάποιος είναι εξαιρετικά έμπειρος και την εκτελεί με μεγάλη άνεση.