Παλιά αλεπού, στην παγίδα δεν πιάνεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ

Παλιά αλεπού, στην παγίδα δεν πιάνεται.

σημαίνει πως :
Δύσκολα εξαπατάται ο έμπειρος άνθρωπος.
αρχαιοελληνικά:
Γέρων αλώπηξ ουχ αλίσκεται πάγη.