Παίρνει από τον Χριστό και δίνει στην Παναγιά. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παίρνει από τον Χριστό και δίνει στην Παναγιά.

λέγεται:
Για αυτούς που κάνουν αγαθοεργίες με έξοδα άλλων.