Παίρνει από τον Χριστό και δίνει στην Παναγιά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Παίρνει από τον Χριστό και δίνει στην Παναγιά.

λέγεται:
Για αυτούς που κάνουν αγαθοεργίες με έξοδα άλλων.