Παίνα φίλε μου εμένα, να παινώ κι εγώ εσένα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Παίνα φίλε μου εμένα, να παινώ κι εγώ εσένα.

λέγεται:
Για περιπτώσεις συνεργασίας.