Παίνα φίλε μου εμένα, να παινώ κι εγώ εσένα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Παίνα φίλε μου εμένα, να παινώ κι εγώ εσένα.

λέγεται:
Για περιπτώσεις συνεργασίας.