Παίζει ο λύκος με τ' αρνί, κακό το έπαθε τ' αρνί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΖΗΜΙΑ

Παίζει ο λύκος με τ' αρνί, κακό το έπαθε τ' αρνί.

σημαίνει πως :
Όταν συναναστρέφεται κανείς πονηρούς και άρπαγες, είναι σίγουρο πως θα ζημιωθεί.