Ετρύπησε το σακί, και δεν κρατάει πιά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΠΤΩΣΗ

Ετρύπησε το σακί, και δεν κρατάει πιά.

λέγεται:
Για ανθρώπους που έχασαν την δύναμη και την θέση τους.