Ετούτη πάει τα ρούχα μας κι η άλλη τα άρματά μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Ετούτη πάει τα ρούχα μας κι η άλλη τα άρματά μας.

λέγεται:
Για χαρτοπαίκτες ή κερδοσκόπους που τα χάνουν όλα.