Πέντε μέτρα κι ένα κόβε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓια

Πέντε μέτρα κι ένα κόβε.

εννοεί πως:
Δεν πρέεπει να μιλάς άσκεφτα, να σταματάς συχνά για να συλλογίζεσαι αυτά που λες.
αρχαιοελληνικά:
Η γλώσσα μη προτρεχέτω του νου.