Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑ

Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις.

λέγεται:
Για αυτούς που διδάσκουν στους άλλους την ηθική και την αρετή αλλά οι ίδιοι δεν την εφαρμόζουν.