Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι είναι χάρη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΧΑΡΗ

Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι είναι χάρη.

σημαίνει πως :
Πρέπει να ανταπωδίδεις την χάρη που σου κάνουν, χωρίς να παύουμε να είμαστε ευγνώμονες για την χάρη.