Γάτος κλεισμένος στο σακί ποντικούς δεν πιάνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ

Γάτος κλεισμένος στο σακί ποντικούς δεν πιάνει.

σημαίνει πως:
Δεν μπορεί να εκπληρώσει το καθήκον του κάποιος περιορισμένος από τις συνθήκες ή χωρίς τα κατάλληλα μέσα.
ομοίως:
Γάτος χορτασμένος ποντικούς δεν πιάνει.
Γάτος που κοιμάται ποντικούς δεν πιάνει.