Αν κάθεσαι στην θέση σου, κανείς δεν σε σηκώνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ

Αν κάθεσαι στην θέση σου, κανείς δεν σε σηκώνει.

λέγεται:
Για ανθρώπους που προσπαθώντας να πετύχουν κάτι παραπάνω χάνουν και αυτό που έχουν.