Άνθρωπος που δεν βλάφτει, και δεν ωφελεί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Άνθρωπος που δεν βλάφτει, και δεν ωφελεί.

λέγεται:
Για ανθρώπους ανούσιους και αδρανείς που δεν ασχολούνται με τίποτε και δεν έχουν ενδιαφέροντα.