Άνθρωπος ο πολύβουλος και Θεός ο κοψιβούλης, ή<br>;Άνθρωπος πολύβουλος, Θεός δε βουληκόπος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Άνθρωπος ο πολύβουλος και Θεός ο κοψιβούλης, ή
;Άνθρωπος πολύβουλος, Θεός δε βουληκόπος.

λέγεται:
Για ανθρώπους που σχεδιάζουν πολλά πράγματα ωστόσο εμποδίζονται από απρόσμενα γεγονότα.
αρχαιοελληνικά:
Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει.