Αν έχεις τύχη πήγαινε και ριζικό περπάτει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Αν έχεις τύχη πήγαινε και ριζικό περπάτει.

λέγεται :
Για τους ανθρώπους που τους βοηθάει η τύχη.