Πάγω να πω τον πόνο μου και λέω την πομπή μου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΘΗΜΑ

Πάγω να πω τον πόνο μου και λέω την πομπή μου.

σημαίνει:
Αν παραπονεθώ για το πάθημα μου, τότε αυτό θα αποκαλυφτεί, πράγμα για το οποίο ντρέπομαι.
επίσης
Αν ειπώ το παράπονό μου, λέγω την πομπή μου.