Ανάμεσα στα δυο μαντριά εψόφησε ο σκύλος μας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΤΥΧΗΜΑ

Ανάμεσα στα δυο μαντριά εψόφησε ο σκύλος μας.

λέγεται:
Για περιπτώσεις που συμβαίνει απροσδόκητα κάποιο ατύχημα ενώ υπάηρχαν μέτρα ασφαλείας.