Αμπέλι φυτεμένο, σπίτι κτισμένο, και χήρα γυναίκα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΤΟΙΜΑ

Αμπέλι φυτεμένο, σπίτι κτισμένο, και χήρα γυναίκα.

λέγεται:
Για ανθρώπους που τα βρίσκούν έτοιμα.