Άλλος τον λούζει κι άλλος τον χτενίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Άλλος τον λούζει κι άλλος τον χτενίζει.

λέγεται:
Για κάποιον που δεν έχει μέσα συντήρησης και επιβιώνει με την φιλανθρωπία κάποιων.