Άλλος πίνει κι άλλος μεθά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Άλλος πίνει κι άλλος μεθά.

σημαίνει πως:
Οι συνέπειες μιάς πράξεως εκδηλώνονται όχι στό δράστη, αλλά σε κάποιον άσχετο.