Άλλος αγαπάει τον παπά και άλλος την παπαδιά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΟΥΣΤΟ

Άλλος αγαπάει τον παπά και άλλος την παπαδιά.

σημαίνει:
Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια πράγματα.
ομοίως:
Άλλος αγαπά την μαυρομμάτα κι άλλος την τσιμπλομάτα.