Την πέτρα στύβει και την τρίχα σχίζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Την πέτρα στύβει και την τρίχα σχίζει.

λέγεται :
Για άνθρωπο ικανό και άξιο.