Αλαχ κερίμ στα τούρκικα, έχει ο Θεός ρωμαίικα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Αλαχ κερίμ στα τούρκικα, έχει ο Θεός ρωμαίικα.

λέγεται :
Ως έκφραση παρηγοριάς.