Ακαμάτρα βράσ' κουκιά.. Ας τα φάμε και ωμά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Ακαμάτρα βράσ' κουκιά.. Ας τα φάμε και ωμά.

λέγεται :
Για τεμπέλη που βρίσκει συνεχώς διακιολογίες για να μην κάνει κάτι.