Ακαμάτη τρέφεις; Προφήτη έχεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Ακαμάτη τρέφεις; Προφήτη έχεις.

σημαίνει πως :
Ο ακαμάτης προφασίζεται τόσες πολλές δικαιολογίες για να μην κάνει τίποτε ώστε μοιάζει με προφήτη.