Αθηναίοι και Θηβαίοι και κακοί Μιτυληναιοι, άλλα λέγουν το πρωί κια άλλα κάνουνε το βράδυ.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Αθηναίοι και Θηβαίοι και κακοί Μιτυληναιοι, άλλα λέγουν το πρωί κια άλλα κάνουνε το βράδυ.

λέγεται :
Για ανθρώπους που δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους.