Αετός μύγες δεν πιάνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

Αετός μύγες δεν πιάνει.

σημαίνει πως :
Οι μεγάλοι και ισχυροί δεν καταδέχονται να ασχοληθούμ ταπεινά και ευτελή θέματα.
αρχαιοελληνικά:
Αετός μυίας ου θηρεύει.
Ελέφας μυν ουχ αλίσκει.