Γρήγορος στο χουλιάρι, αργός στη δουλειά.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Γρήγορος στο χουλιάρι, αργός στη δουλειά.

σημαίνει πως:
Είναι γρήγορος όταν τρώει (χουλιάρι είναι το κουτάλι της σούπας) αλλά αργός όταν δουλεύει.
αρχαιοελληνικά:
Εις το φαγείν μεν ταχείς, προς δρόμον μεν αμβλύς.