Γυναίκα πριν να παντρευτεί, ποτέ σου μην την κρίνεις. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Γυναίκα πριν να παντρευτεί, ποτέ σου μην την κρίνεις.

δηλώνει πως:
Ο πραγματικός χαρακτήρας της γυναίκας φαίνεται μετά που θα παντρευτεί.