Γυναίκα πολύ εύκολη, φαγητό χωρίς αλάτι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΥΝΑΙΚΑ

Γυναίκα πολύ εύκολη, φαγητό χωρίς αλάτι.

δηλώνει πως:
Όταν υπάρχει δυσκολία, η κατάκτηση μιας γυνάικας προξενεί μεγαλύτερη ευχαρίστηση.