Γυναίκα θυμωμένη, θάλασσα φουρτουνιασμένη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΘΥΜΟΣ

Γυναίκα θυμωμένη, θάλασσα φουρτουνιασμένη.

δηλώνει πως:
Ο θυμός της γυναίκας είναι τόσο ισχυρός που μπορεί να γίνει ακαταστροφικός, σαν την φουρτουνιασμένη θάλασσα