Φωτιά από άχυρο βγάζει μόνο καπνό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Φωτιά από άχυρο βγάζει μόνο καπνό.

σημαίνει πως:
Αν δεν είναι κατάλληλη η πρώτη ύλη, η βαση τότε και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμένουμε.